Oznam

Momentálne prebieha príprava novej stránky. Informácie na stránke a vzhľad stránky sa bude priebežne meniť.

Pozvánka na zborový deň

Srdečne Vás pozývame na ZBOROVÝ DEŇ, ktorý sa uskutoční 24. septembra 2017 v evanjelickom kostole v Jamníku.
Téma: „Prečo na reformácii stále záleží?“

09:00 Služby Božie – ev. kostol Jamník, káže Martin Šeferanko, ev. farár z Bratislavy
11:30 Spoločný obed
12:30 Orientačná prechádzka po obci Jamník (rôzne úlohy na spoznanie obce)
14:00 Popoludňajší program- hudobná skupina – br.farár R. Dovala a deti, pásmo hudby svedectiev slova.

plagat04_web