Oznam

Momentálne prebieha príprava novej stránky. Informácie na stránke a vzhľad stránky sa bude priebežne meniť.

Služby Božie – 23. nedeľa po Svätej Trojici_zborový deň

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 23. nedeľa po Svätej Trojici_130. výročie posvätenia chrámu Božieho vo Vavrišove_zborový deň.

Piesne: 579, 282, 603, 451, 343, 360, A 73.