História filiálky Jamník

Filiálka Jamník

podľa prameňov od brata seniora v.v. Mgr. Michal Hudáka a „Krátkych dejín Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Liptovský Peter“ spracovaných bratom farárom Martinom Abrhámom.

Jamník leží v strednej časti Liptovskej kotliny, pod výbežkami mohutného rozvalitého Baranca vo výške takmer 700 m n.m. Pritom sa nachádza, aspoň čiastočne, v jame, z čoho niektorí odvodzujú jeho meno. Iní sa nazdávajú, že názov obce pochádza od jám, ktoré tu v počiatkoch kázalo kopať panstvo na chytanie divej zveri.

Najstaršia dokázateľná správa o Jamníku je z roku 1346. ešte staršia donačná listina, ktorá pochádzala z roku 1286 a mala mať zmienku i o Jamníku, vraj zhorela. Je veľmi pravdepodobné, že v tej dobe, ba možno už pred 13.storočím, Jamník jestvoval. Niektorí bádatelia ho pokladajú za jednu z najstarších osád Liptova. Jamník prechádzal v dejinách obdobiami rastu i úpadku. Bol neraz ťažko skúšaný.

Pokračovať v čítaní „História filiálky Jamník“