Zborový život v mesiaci október

Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.

Evanjelium podľa Lukáša 15, 10

Rozpis služieb Božích na mesiac október: pdf1