Zborový život v mesiaci september

Ajhľa, sú poslední, ktorí budú prvými; a sú prví, ktorí budú poslednými.

Evanjelium podľa Lukáša 13, 30

Rozpis služieb Božích na mesiac september: pdf1